Loading...
Skip to main content

TAND cấp cao tại TP.HCM triển khai công tác năm 2018

(03/02/2018 15:07)

Sáng nay (3/2), TAND cấp cao tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC cùng nhiều Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo và cán bộ TAND cấp cao tại TP. HCM, đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM, lãnh đạo một số TAND các tỉnh phía Nam....

Lượng án thụ lý tăng

Thẩm phán Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị. Theo đó, năm 2017, TAND cấp cao tại TP.HCM thụ lý tổng cộng 2.314 vụ án (tăng 147 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), đã giải quyết xét xử 1.398 vụ, đạt tỷ lệ 60,41%, (giảm 8,3% so cùng kỳ). Còn lại 916 vụ, số vụ án này hầu hết là mới thụ lý, đang trong thời hạn giải quyết.

Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật ; tăng cường và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia, ma túy, nhất là các vụ án về tội tham nhũng, những vụ án trọng điểm đã được TAND cấp cao đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Hầu hết các vụ án hình sự khi xét xử đều phát huy tác dụng trừng trị riêng và phòng ngừa chung.

image

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các loại án về Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính... đều thụ lý giải quyết đúng quy định của pháp luật; Tòa làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; đảm bảo sự công bằng xã hội, góp phần lành mạnh hóa các quan hệ dân sự.

Về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, TAND cấp cao tại TP. HCM đã tiếp nhận mới 12.492 đơn. Các Phòng Giám đốc kiểm tra đã thụ lý 7.935 đơn, đã giải quyết 3.621 đơn. Tỷ lệ giải quyết đạt 45,64%, tăng 22,96% so với cùng kỳ

Về thụ lý, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, tổng thụ lý 900 vụ, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị 625 vụ; đã giải quyết 412 vụ, tỷ lệ giải quyết đạt 45,78%.

Đánh giá chung trong năm 2017, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Chất lượng kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được đảm bảo.

image

Chánh án TAND cấp cao Trần Văn Châu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những thành tích, Hội nghị còn phân tích một số mặt công tác còn tồn tại những khuyết điểm, thiếu sót nhất định. Đơn cử vẫn còn 20 vụ án các loại để tồn quá thời hạn xét xử theo luật định; một số bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án sau này; tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa cao, việc trả lời các khiếu nại tư pháp chậm so với quy định; công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm chậm được thực hiện theo kế hoạch đề ra...

Lãnh đạo TAND cấp cao tại TP. HCM đã đề ra một số giải pháp khắc phục: Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng, đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo các bộ phận, Tòa, Phòng chuyên môn. Tiếp tục cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý; phát huy tính sáng tạo; chủ động từ cơ sở, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu hơn trên từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế nhằm phân định rõ quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng nề nếp làm việc khoa học nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án...

“Thẩm phán phải thể hiện bản lĩnh”

Lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 như tăng cường công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4, các Nghị quyết của Quốc hội, triển khai thị hành nghiêm Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, đảm bảo phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ. Khẩn trương triển khai có hiệu quả hướng dẫn của TANDTC về đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp …

Nhằm nâng cao chất lượng xét xử trong thời gian tới, Hội nghị cũng nghe các tham luận về nâng cao chất lượng xét xử các vụ án dân sự; thi hành Bộ luật hình sự 2015; nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán, thư ký; về thực trạng công tác đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM…

image

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và tặng hoa cho các thẩm phán được bổ nhiệm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhận định: Trong năm qua, TAND cấp cao tại TP. HCM đã nỗ lực, cố gắng cao độ trong điều kiện vật chất, cán bộ còn thiếu. Tuy khối lượng công việc tăng cao nhưng các đồng chí đều giải quyết tốt. Có xấp xỉ 9.000 đơn nhưng đơn vị đã giải quyết 3.000 đơn, tăng 2.000 đơn so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng giải quyết tăng, tuy còn vài chỉ tiêu không đạt yêu cầu nhưng chất lượng cơ bản là tốt. Chánh án cũng trao đổi về đề xuất biệt phái cán bộ để giải quyết tình trạng đơn tồn đọng.

image

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình lưu ý: “Tỷ lệ án hủy, sửa của đơn vị còn vượt ngưỡng, cần phải kiểm tra lại. Án quá hạn còn nhiều, có một số vụ từ năm 2011 đến nay”. Chánh án nhấn mạnh: Mỗi Thẩm phán, cán bộ cần nhận thức đúng địa vị pháp lý của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Vạn sự khởi đầu nan” nhưng phải hướng đến mục tiêu “công lý phải đạt được ở TAND cấp cao” để nhận thức rõ vai trò quan trọng của đơn vị trong hệ thống tư pháp. Các khiếm khuyết ở sơ thẩm, phúc thẩm sẽ được cấp cao xem xét, sửa chữa, “mọi bản án ở TAND cấp cao phải là án mẫu”. Địa vị pháp lý rất quan trọng, mỗi người phải nhận thức rõ để phát huy tinh thần trách nhiệm- Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Về chương trình công tác, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Cần tập trung thực hiện tốt, nâng cao chất lượng xét xử, xác định 14 giải pháp đã được nêu ra. Mỗi Thẩm phán phải thể hiện bản lĩnh mình là trung tâm của tư pháp. Bỏ lọt tội phạm thì khởi tố tại tòa, phát hiện bắt sai thì thay đổi biện pháp ngăn chặn…

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp hình lưu niệm với các thẩm phán tại Hội nghị

Về biên chế, cần phải chọn cán bộ có chất lượng từ các địa phương. Tổ chức thi tuyển ở khu vực cũng là điều phải được đề xuất để bàn tới. Công tác tổ chức phải kiện toàn để đơn vị hoạt động tốt trong thời gian tới.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu cần đổi mới khen thưởng, “thưởng cho những người làm trực tiếp, nhất là những thẩm phán giỏi”. Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong các thẩm phán, cán bộ, người lao động nỗ lực phấn đấu và gửi lời chúc bước sang năm mới “ sức khỏe dồi dào, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thay mặt đơn vị, ông Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM trân trọng cảm ơn lãnh đạo TANDTC và cho rằng, những phát biểu chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Hòa Bình là sự động viên, khích lệ lớn lao đối với tập thể đơn vị. Những chỉ đạo mang tính chiến lược của Chánh án là cần thiết để đơn vị rút kinh nghiệm, rà soát và khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tại Hội nghị, TAND cấp cao tại TP. HCM đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của đơn vị.

Tại Hội nghị, Vụ tổ chức cán bộ TANDTC đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp cho 2 đồng chí; công bố Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Phạm Hồng Phong, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM. Ông Nguyễn Đắc Minh, Chánh văn phòng TAND cấp cao tại TP. HCM và ông Hoàng Thanh Dũng, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp, công tác tại TAND cấp cao tại TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Vinh dự đi kèm trách nhiệm, Chánh án mong các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, không phụ lòng tin của lãnh đạo. Tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM Phạm Hồng Phong đại diện phát biểu khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo tin cậy giao phó.

Lê Hoàng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 936
ácdscv